Technologie výroby

SVRŠEK
neboli svrchní část obuvi

Svršek je zhotoven z teletinové usně výběrové kvality – Prima selecta z dlouhodobě prověřené italské koželužny, která se pyšní standardním, pomalým a kontrolovaným koželužským procesem začínajícím již při výběru živého skotu určeného k porážce. Díky tomu jsou zajištěny vysoce kvalitní usně té nejvyšší jakosti s dokonalými fyzikálně mechanickými charakteristikami.
 


Hudba použita s laskavým svolením LazySalon.
 

Jednotlivé díly svršku jsou z usní manipulovány přesně podle požadavků kladených na budoucí obuv a to zejména dodržením orientace tažnosti a jadrnosti potřebné pro každou část o různých hodnotách.

Manipulaci předchází kontrola a zhodnocení vstupního materiálu ke zpracování. Tím je zajištěna řízená kontrola kvality v mezioperačních úsecích.

Vlastní součásti a díly svršku obuvi jsou postupně pečlivě opracovány kosením a štípáním a následně spojeny pomocným lepením a šitím.

K sešití dílu jsou použity nitě síly 30 s povrchovou fixací, které zajišťují dostatečnou pevnost, pružnost a zároveň odolnost proti roztřepení. Fixace pleteného vlákna nitě zajišťuje, aby se při opakovaném pohybu nezačalo kroutit a tím se otevírat a do své struktury přijímat prachové částice, které mají za následek poškození šitého spoje a jeho uvolnění nebo roztržení.

Velmi důležitou součástí svršku je podšívka. V našem případě se jedná o hovězinovou podšívku s plným lícem o tloušťce 1 - 1,1 mm. Tato vysoce kvalitní podšívková useň vykazuje účinné vstřebávání potu z chodidla v době nošení obuvi při zachování trvalé flexibility všech podšívkových součástí. Velmi zjednodušeně lze konstatovat, že díky použití kvalitní podšívkové usně obuv za působení potu netvrdne, což má obrovský vliv na celkový komfort v době nošení obuvi, kdy je potřeba, aby obuv po krátké době ideálně sedla svou fazonou na chodidlo a nezpůsobovala obtíže.

SPODEK
neboli spodní část obuvi

Do této skupiny patří dílce a součásti z různých materiálů, jejichž následnou montáží vznikne hotová obuv. Níže budeme hovořit o ručním zpracování obuvi, které používáme v našem výrobním procesu.
 


Hudba použita s laskavým svolením LazySalon.
 

Nežli se zahájí vlastní spodkové operace, je potřeba ušitý svršek nějakým způsobem nasadit čili namontovat na kopyto. A proto tedy operace nazvaná jako napínaní nebo cvikání svršku spadá do spodkových operací. Jedná se o stěžejní proces, při kterém lze na budoucí obuvi mnoho pokazit, provádí-li se bez použití zásadních zkušeností.

Na trhu lze někdy nalézt obuv, na které se objevují rozdíly mezi levým a pravým půlpárem. Tato skutečnost je způsobena právě napínáním. Nejčastěji se jedná o výškové rozdíly u zadních dílů v patě a na vnitřní a vnější straně. Kontrolu napnuté obuvi provádíme ve dvou fázích, a to při vlastním napínání levého a pravého půlpáru a následně po napnutí několika párů najednou.

Samotný proces ručního napínání svršku na kopyto je velmi zajímavá část z celkového množství operací v procesu výroby obuvi a má na výsledné chování obuvi při nošení významný vliv.

Díky tomu, že je svršek na kopyto napínán ručně, pomalu, krok za krokem, obzvláště pak ve špici za pomoci úzkých napínacích kleští a materiál se pravidelně poskládá jako žebrování tahací harmoniky, dosáhne se unikátních fyzikálně mechanických vlastností obuvi. Na rozdíl od strojního procesu, kde se jednofázově za pomoci tepla, páry a tlaku napne celá špice svršku na kopyto silou stroje (pneumatickou nebo hydraulickou) a v závěru, přestože je celá obuv tepelně ustálena chladícím/mrazícím procesem, se po vyzutí kopyta celý svršek lehce smrští, dochází u ručního procesu k zásadnímu rozdílu, a to že cvikař tahá kleštěmi pouze za krátký okraj svršku – napínací záložku. Tím nedochází ke spotřebování unikátních, přírodních vlastností usňového svršku v procesu napínání. Zachováním přirozených charakteristik materiálu dochází k příhodným projevům, tzv. padnutí obuvi na chodidlo neboli fitting. Každý, kdo měl kdy možnost vyzkoušet nosit obuv zpracovanou ručním procesem při respektování tvaru chodidla a dalších parametrů, hovořil o příjemných pocitech souvisejících s nošením této obuvi. Právě tato skutečnost je významnou předností obuvi Scarpatini.

K napnutí kvalitní usňové – kožené obuvi je potřeba usňová napínací stélka. V našem případě používáme spodkový vaz o tloušťce 2,5 - 3 mm.

Po napnutí svršku na kopyto a napínací stélku – nosnou součást budoucí obuvi – mohou započít další spodkové operace. Jedna z dalších stěžejních je nakládání podešví na napnutou obuv. Předpokladem je obroušení napínacích záložek, půdování, vsazení klenku (ocel, dřevo) a nános lepidla na záložku včetně půdy kopyta. Při této operaci dochází k ustředění podešve na napnuté obuvi a následnému zalisování.
 

Poslední zásadní operací je vlastní přišití podešve metodou Blake na speciálním šicím stroji, který vynalezl v roce 1856 Lyman Reed Blake. K tomu je nutná podešev s naříznutým okrajem nebo žlábkem (kanálkem) pro uložení nitě, ale hlavně vyzuté kopyto z obuvi, aby bylo možné provést přišití podešve.

Při této operaci je obuv nasazena na speciální otočné rameno stroje a pomalu přišita v určité vzdálenosti od okraje tak, aby byly sešity všechny vrstvy obuvi – viditelno pohledem do obuvi – steh na okraji napínací stélky.

Díky této závěrečné operaci se uvádí, že obuv byla vyrobena metodou BLAKE. Někdy se tomuto druhu šití také říká McKay.

Touto operací je zajištěna unikátní flexibilita výsledné obuvi a zároveň se zajistí, že se záložka svršku nemůže v průběhu nošení obuvi vysunout ven, jak se občas stává u lepeného výrobního způsobu. Konstrukcí Blake zároveň vzniká váhově lehčí obuv než u výroby obuvi pomocí jiných metod. Oprava obuvi Blake je rovněž snazší a bezpečnější než oprava obuvi rámové.